قدرت الله خیاطیان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس انسان‌شناسی عرفانی

سه‌شنبه 1399/01/05 ساعت 13:30 الی 15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
شنبه 1399/01/09 – ساعت 10 تا 11:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/01/12 – ساعت 15:30 تا 17:00 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/01/19 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/01/26 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/02 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
پنج‌شنبه 1399/02/11 – ساعت 10:30 تا 12:00 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/16 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/23 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/30 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/03/06 – ساعت 16:00 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/03/13 – ساعت 16:30 تا 18 مشاهده کلاس ضبط‌شده

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس‌های مجازی , بازدید:112 , تاریخ انتشار : 1399/02/01