قدرت الله خیاطیان

درباره من

دکتر قدرت الله خیاطیان
image

استاد بازنشسته گروه آموزشی الهیات @ دانشکده علوم انسانی

قدرت‌ا... خیاطیان، دارای دکترای عرفان اسلامی، عضو هیأت علمی از تاریخ 1370/10/01 در دانشگاه سمنان، اخذ مرتبه دانشیاری از تاریخ 1390/12/10، اخذ مرتبه استادی از تاریخ 1399/06/25. اینجانب در سال 1370 به عنوان مربی به استخدام دانشگاه سمنان درآمدم و در سال 1374 با اخذ مدرک دکتری به استادیاری و در اسفند 1390 به مرتبه دانشیاری و در شهریور 1399 به مرتبه استادی ارتقاء یافتم. در طول خدمت، دروس مختلفی همچون کلام، عرفان اسلامی، متون عرفانی عربی، متون عرفانی فارسی، تاریخ تصوف و عرفان، هستی شناسی عرفانی، انسان شناسی عرفانی، تأویل و تفسیر عرفانی، تشیع و تصوف و ... را در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تدریس نمودم. از نظر تأسیس رشته‌ها و دانشکده‌ها، در سال 1373 به تأسیس کارشناسی الهیات (دبیری) و نیز به تأسیس کارشناسی ارشد ادیان و عرفان و عرفان اسلامی دانشکده علو...

محقق گوگل

(1403/5/1)

استنادات

6

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1370- 1374

دکتری عرفان (حائز رتبۀ دوم ورودی دکتری)

علوم و تحقیقات تهران

1357- 1362

کارشناسی ارشد فلسفه غرب

دانشگاه تهران

1351- 1354

کارشناسی فلسفه اسلامی (رتبۀ اول فارغ التحصیلی)

دانشگاه مشهد

تجارب

1389- 1393

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان

دانشگاه پیام نور سمنان

1393- 1396

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1396 تاکنون

رئیس دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

1371- 1376

معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه

1376- 1388

مدیر گروه آموزشی ادیان و عرفان

1388- 1389

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

ویراستاری متون فارسی

ویراستاری متون فارسی

ویراستاری متون فارسی

ویراستاری متون فارسی

ویراستاری متون فارسی

ویراستاری متون فارسی

شرح متون عرفانی فارسی

مباحث کلامی

ترجمه و شرح متون عرفانی عربی

اولویت های پژوهشی

پژوهش در حوزه تاریخ تصوف

پژوهش در مباحث وجودشناسی عرفانی، انسان شناسی عرفانی، تأویل و تفسیر قرآن، تشیع و تصوف

پژوهش در حوزه عرفان

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/30
جایگاه عشق در تفسیر عرفانی عرایس البیان روزبهان بقلی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(2016)
^قدرت الله خیاطیان, 9221235002*
روش شناسی تفسیر عرفانی بیان السعادة فی مقامات العبادة
فصلنامه مطالعات قرآنی(2016)
^قدرت الله خیاطیان, 9311235001*
بررسی تطبیقی ویژگی های زبان عرفانی ابن عربی و مولوی
مطالعات زبانی بلاغی(2017)
^قدرت الله خیاطیان*, 9511235004
نیل به کمال در نظریه‌های انسان کامل ابن عربی و انگیزش آبراهام مزلو
پژوهشنامه عرفان(2019)
^قدرت الله خیاطیان*, 9421235001
نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی
فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی(2018)
^قدرت الله خیاطیان*, 9411235001
حجاب قرآنی و نسبت آن با حجاب عرفانی
(2012)
^قدرت الله خیاطیان
تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابن عربی
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا )(2017)
^عظیم حمزئیان, ^قدرت الله خیاطیان, 9311235001*
بررسی و مقایسه شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازی و جواهر الاسرار شیخ آذری اسفراینی
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2018)
^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان, 9322235002
مشی عرفانی فارابی
عرفان اسلامی(2019)
^قدرت الله خیاطیان*, 9512235002
بررسی نظریه انسان کامل در کلام امام صادق (ع)
انسان پژوهی دینی(2019)
9511235002, ^قدرت الله خیاطیان*
هستی شناسی عرفانی از منظر نجم الدین رازی و عزیز نسفی
پژوهش های هستی شناختی(2019)
^قدرت الله خیاطیان*, 9511235004
مفهوم تأویل‌گرایی در تفاسیر عرفانی میبدی و ابن‌عربی
(2012)
^قدرت الله خیاطیان
جهان به‌مثابه رؤیا، بحثی تطبیقی در اندیشه ابن عربی و فیلم اینسپشن
مطالعات تطبیقی هنر(2019)
9411235001*, ^قدرت الله خیاطیان
بررسی جایگاه صحبت در انسان الکامل عزیز نسفی و مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزّالدین کاشانی
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2019)
9328341002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^سید حسن طباطبائی
بررسی مقایسه‌ای انسان‌شناسی عرفانی از منظر شیخ نجم‌الدین رازی و عزیز نسفی
الهیات تطبیقی(2019)
^قدرت الله خیاطیان*, 9511235004
بررسی دیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئلۀ خلق مدام
پژوهشنامه کلام(2019)
9611235002, ^قدرت الله خیاطیان*
نظریۀ «فطرت»، امکانی برای بسط نظریۀ «جنبۀ مشترک» تجارب عرفانی
فلسفه دین(2020)
^قدرت الله خیاطیان*, 9711540003
بررسی عوامل زمینه‌ساز معنا در نگرش ابوالحسین نوری و ویکتور فرانکل
ادیان و عرفان دانشگاه تهران(2019)
9311235002, ^قدرت الله خیاطیان*
نقد براهین اصالت وجود در اندیشه میرزا جواد تهرانی
حکمت معاصر(2019)
9311235003, ^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان, ^حمید مسجدسرایی
عوامل رستن از خیال در سلوک عرفانی در آثار جلال الدین مولوی
دوفصلنامه پژوهشهای عرفانی(2019)
^عظیم حمزئیان*, ^قدرت الله خیاطیان, 9511239004
مبانی عرفانی هستی شناسی عین القضات همدانی
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا )(2019)
9421235001, ^عظیم حمزئیان*, ^قدرت الله خیاطیان
بررسی نثر عرفانی خطابی در کتاب الانسان الکامل عزیزالدین نسفی
مطالعات زبانی بلاغی(2020)
^قدرت الله خیاطیان*, 9711540002
وجودشناسی عرفانی از نظر سید حیدر آملی (ره) و امام خمینی (ره)
پژوهش های هستی شناختی(2020)
^قدرت الله خیاطیان*, 9711540002
ره‌یابی اندیشه‌های وجودشناسی جامی در تفکر فیض کاشانی
عرفان اسلامی(2020)
^قدرت الله خیاطیان*, 9512235002
بررسی تطبیقی زهد از نگاه خواجه عبدالله انصاری در «منازل السائرین» و بحیابن باقودا در «الهدایه الی فرائض القلوب»
معرفت اديان(2020)
^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان, 9511235003
جایگاه لطایف چهارگانه در کسب معرفت از دیدگاه عین القضات همدانی
آینه معرفت(2020)
9421235001, ^عظیم حمزئیان*, ^قدرت الله خیاطیان
خدای متشخّص در کشفاالسرار روزبهان بقلی
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی(2020)
سمیه خادمی, ^عظیم حمزئیان*, ^قدرت الله خیاطیان, لیلاهوشنگی
بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود
ادیان و عرفان دانشگاه تهران(2020)
9311235003, ^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان, ^حمید مسجدسرایی
مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان
الهیات تطبیقی(2020)
^قدرت الله خیاطیان*, 9711540001
مطالعه آرای ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در نقد تصوف
پژوهشنامه مذاهب اسلامی(2021)
9311235003, ^قدرت الله خیاطیان*
بررسی معرفت‌شناسی عرفانی در آثار منظوم و منثور عبدالرحمن جامی
پژوهش زبان و ادبیات فارسی(2021)
9512235002*, ^قدرت الله خیاطیان, ^عظیم حمزئیان
احوال و مقامات عرفانی (پیدایش، سیر و بالندگی آن در بازه زمانی قرن اول تا پایان قرن پنجم هجری)
(2012)
^قدرت الله خیاطیان
«هستی‌شناسی عرفانی» در «المواقف» و «المخاطبات» ابوعبدالله نفّری
پژوهش های هستی شناختی(2022)
9711540003, ^عظیم حمزئیان*, ^قدرت الله خیاطیان
تبیین هرمنوتیک عارفانه در تفسیر جعفرالصّادق براساس آرای پل ریکور
مطالعات زبانی بلاغی(2022)
9511235002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان
بررسی تطبیقی جایگاه روایات امام صادق (ع) در تفسیرهای لطائف‌الإشارات و کشف‌الأسرار
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا )(2022)
9511235002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان
بررسی و نقد نحوۀ خالقیّت خداوند در عرفان کیهانی (حلقه)
پژوهشنامه کلام(2022)
سیدحمیدرضا رئوف سیدنژاد, ^قدرت الله خیاطیان*
معرفی زوایای دیگری از نسخه خطیِ «لطایف اشرفی فی بیان طوایف صوفی» و بررسی مباحث مهم عرفان عملی در آن
پژوهش های نسخه شناسی و تصحیح متون(2023)
9711540002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^سید حسن طباطبائی
بررسی متن شمائل الاتقیا و رذایل الاشقیا مبتنی بر طریقت چشتیه (متنی از سدۀ هشتم هجری)
ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب((2023)
9522125003, ^محمد رضائی*, ^قدرت الله خیاطیان
تأثیر کلام امام علی (ع) در دیدگاه سرّاج طوسی در تبیین مقام عرفانی رضا
پژوهش نامه اخلاق(2022)
9711540001, ^قدرت الله خیاطیان*, ^محمدجواد دانیالی
تناظر عوالم وجودی در اندیشۀ شیخ علاء‌الدولۀ سمنانی
نثر پژوهی ادب فارسی( ادب و زبان)(2023)
^قدرت الله خیاطیان*, 40111540002
زمان به مثابۀ دالّ مرکزی در اندیشۀ داریوش شایگان
تأملات فلسفی(2023)
9611235003, ^رستم شامحمدی*, ^قدرت الله خیاطیان
بررسی آراء وحدت وجودی ابن عربی و اشرف جهانگیر سمنانی (عارفی در شبه‌قاره)
فصلنامه مطالعات شبه قاره(2023)
9711540002, ^قدرت الله خیاطیان*, ^سید حسن طباطبائی
تفسیر و تأویل در نظام عرفانی شیخ علاء‌الدوله سمنانی
مطالعات قرآنی(2023)
^قدرت الله خیاطیان*, 40111540002
تاویل در تفاسیر محیی الدین ابن عربی و صدرالمتالهین شیرازی
(2015)
^قدرت الله خیاطیان
تمایز جایگاه علم و معرفت در عرفان ابو عبدالله نفری
(2014)
^عظیم حمزئیان, ^قدرت الله خیاطیان, مریم اسدی
حارثه بن نعمان انصاری عارف و صاحبدل صدر اسلام
(1999)
^قدرت الله خیاطیان
سیر و سلوک عرفانی در منطق الطیر عطار نیشابوری
(1997)
^قدرت الله خیاطیان
استاد شهید مطهری و ابعاد شخصیت او ،به ویژه از نظر عرفانی
(1996)
^قدرت الله خیاطیان
حدیث قلبها(1)
(1995)
^قدرت الله خیاطیان
حدیث قلبها(2)
(1995)
^قدرت الله خیاطیان
اهل صفه در متون تاریخی و ادبی عرفانی
(2009)
^قدرت الله خیاطیان
بررسی آیات منسوب به اهل صفه از دیدگاه صوفیه، عرفا و علامه طباطبایی
(2005)
^قدرت الله خیاطیان
سلسله کمیلیه
(2003)
^قدرت الله خیاطیان
کمیل و حدیث عرفانی " حقیقت "
(1995)
^قدرت الله خیاطیان
بررسی و نقد احوال و مقامات در متون عرفانی
(2009)
^قدرت الله خیاطیان
بررسی تطبیقی انسان کامل از نظر ابن عربی و مولوی
(2010)
^قدرت الله خیاطیان
تاثیر نهضت سربداران در نزدیکی تصوّف به تشیع: تفکرات شیعی و عرفانی سربداران
کنگره بین المللی سربداران(2015-12-17)
^قدرت الله خیاطیان, 9311235001*
بررسی داستان نخجیران (شیر و خرگوش) در کلیله و دمنه و مثنوی
دومین همایش ملی متن پژوهی ادبی (با نمایه ISC با کد همایش 72002-95160)(2016-10-22)
^قدرت الله خیاطیان, 9311235001*
بررسی تطبیقی انسان شناسی عرفانی عطار و مولانا
کنگره بین المللی زبان و ادبیات(2016-10-06)
^قدرت الله خیاطیان, 9311235001*
معرفت از منظر ابوعلی دقّاق نیشابوری
دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان(2017-10-18)
^قدرت الله خیاطیان*, 9511235004
بررسی و نقد مناسبات بیعت از دیدگاه فرقه نعمت اللهی گنابادی
دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی(2017-12-26)
^قدرت الله خیاطیان, 8811239003*
بیعت در اسلام
دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی(2017-12-26)
رویا رضامنش*, ^قدرت الله خیاطیان
عرفانیات در دوبیتی های باباطاهر همدانی (با تاکید بر عشق الهی، زهد و وحدت عرفانی)
چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان(همایش ملی هزاره باباطاهر)(2018-02-28)
^قدرت الله خیاطیان, 9511235004*
سبک زندگی فردی بر اساس آموزه های اخلاقی در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزّالدّین محمود کاشانی
چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی(2020-07-02)
^قدرت الله خیاطیان*, 9711540002
ارزش زندگی از منظر ابوسعید ابوالخیر (357-440 ه.ق.)
چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی(2020-07-02)
^قدرت الله خیاطیان*, 9511235004
تأثیرات ویروس کرونا بر دانشگاه‌ها، آسیب‌ها و فرصت‌ها
اولین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی کرونا(2021-05-20)
^قدرت الله خیاطیان*, 9711540002
جاذبه عارفان استان سمنان ، زمینه جلب گردشگران
همایش ملی گردشگری , توسعه پایدار و اشتغال زایی(2009-05-24)
^قدرت الله خیاطیان
تحلیل و نقد رساله ی « اوصاف الاشراف » یگانه اثر مستقل عرفانی خواجه نصیرالدین طوسی
اولین کنفرانس بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی(2009-02-21)
^قدرت الله خیاطیان
رهیافت عارفان در همگرایی اسلامی
همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی(2008-02-24)
^قدرت الله خیاطیان
هماهنگی بین عقل و شرع وعرفان در دیدگاه صدر المتألهین شیرازی
دومین همایش جهانی ملاصدرا و حکمت متعالیه(2004-05-21)
^قدرت الله خیاطیان
سیره و مقام عرفانی پیامبر (ص)
همایش پیامبر اعظم(ص)(2007-02-25)
^قدرت الله خیاطیان
جایگاه گویش سمنانی در حوزه زبان های ایرانی
نخستین همایش گویش های شهرستان سمنان(2006-12-22)
^قدرت الله خیاطیان
انسان کامل در عرفان اسلامی
همایش گفتگوی علم و دین : مفهوم حیات، انسان و مباحث کاربردی(2005-05-02)
^قدرت الله خیاطیان
گذری بر برخی ویژگیهای گویش سمنانی
نخستین همایش ملی پژوهشی در گویش سمنانی(2005-12-22)
^قدرت الله خیاطیان
گرایش عرفانی ابن سینا
همایش بین المللی ابن سینا(2004-08-22)
^قدرت الله خیاطیان
جبر و اختیار و قضا و قدر در نظام فکری مولانا
بزرگداشت مولانا جلال الدین(0000-00-00)
^قدرت الله خیاطیان
بررسی روش تفسیری صدرالمتألهین شیرازی
سومین جشنواره پژوهش‌های قرآن کریم (دانشگاه پیام نور)(2011-06-10)
^قدرت الله خیاطیان
تحليل ماهيت آفرينش از نظر مولانا
دليري محسن(تاریخ دفاع: 1402/12/23) ، مقطع : دكتري
بررسي انديشه انسان كامل و آموزه ولايت از ديدگاه ابن عربي و علامه سيد محمد حسين حسيني طهراني
باجلان علي محمد(تاریخ دفاع: 1401/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جنبه هاي عرفاني تفسير مصنفك شاهرودي بسطامي
تيموري محمد(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد مذهبي و سياسي مبلّغان مسيحي در دوره ي صفوي با تاكيد بر كارملي ها
رحماني نقي(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عرفان اشرف جهانگير سمناني با تاكيد بر كتاب لطايف اشرفي في بيان طوايف صوفي
رضواني مقدم الهام(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
بررسي مقامات عرفاني در ماثورات امام علي(ع) و اللمع ابونصر سراج طوسي
پيوندي مرضيه(تاریخ دفاع: 1401/11/16) ، مقطع : دكتري
بررسي معراج پيامبر اسلام ص در سوره هاي اسراء و نجم در تفسيرالميزان و تسنيم.
فرخ پيام زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سير تطور مفهوم رضا از آغاز تا پايان قرن هفتم
سعادت پور زينب(تاریخ دفاع: 1401/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ديدگاه علامه محمد باقرمجلسي در باره تصوف و عرفان اسلامي
خاني فيوج معصومه(تاریخ دفاع: 1401/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تصوف و عرفان اسلامي در قرن ششم هجري قمري
خوشبخت قلعه جوق نرگس(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مايه هاي نو افلاطوني در آثار عرفاني بو علي سينا
ملكي صديقه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عبوديت از ديدگاه عرفاي معاصر
همتي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصحيح انتقادي شمايل الاتقيا ورذايل الاشقيا ركن الدين دبير كاشاني با تحقيق در احوال و آثار و سبك مولف
رحيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/12/16) ، مقطع : دكتري
انسان كامل و ولايت در انديشه و آثار شيخ علاءالدوله سمناني
نظري حميدرضا(تاریخ دفاع: 1399/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عشق و محبت از نظر پير جمال الدين محمد اردستاني در سه رساله فضيلت العشق-كشف الارواح-شرح الكنوز و بحرالرموز
حاجي وند ايمان(تاریخ دفاع: 1401/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مراتب معرفت در مثنوي معنوي مولانا و بهگودگيتا
نعمتي معروفان ميثم(تاریخ دفاع: 1400/02/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عرفان و تصوف جامي
ميرآخورلي راحله(تاریخ دفاع: 1400/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي حسن و قبح از ديدگاه ابومنصور ماتريدي و ملا صدرا
هاشمي محمد(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در مواجهه با اديان غير از اسلام
عرب انصاري فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نسبت عالم ماوراالطبيعيه با عالم طبيعت از منظر مولوي(مثنوي- معنوي) وبودا
محمدي راهب(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معراج از ديدگاه سيد حيدر آملي
حسيني سيدمحسن(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجلي در فصوص الحكم ابن عربي و مثنوي معنوي
خسروي خرم فهيمه(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عشق در غزليات ديوان كبير و غزليات عراقي
جهان تيغ فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برتري ولايت بر نبوت از ديدگاه ابن عربي
ابوچناري مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه احوال و افكار رابعه عدويه و ترزا آويلايي
نوروزي رودپشتي سميه(تاریخ دفاع: 1399/10/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اسماء و صفات الهي در دعاي عرفاني كميل
حكمت شعار هادي(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ويژگيهاي عرفان و تصوف در قرن پنجم( هجري قمري)
ايثاري مريم(تاریخ دفاع: 1399/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي تفسير عرفاني منسوب به امام جعفر صادق از منابع تفسيري فريقين
طباطبائي عميد رضا(تاریخ دفاع: 1400/07/17) ، مقطع : دكتري
بررسي مباني ومفروضات آراء عرفاني عين القضات همداني
فدوي صبا(تاریخ دفاع: 1399/02/31) ، مقطع : دكتري
بررسي مقايسه اي و تحليل سلوك عرفاني( در منازل السائرين خواجه عبدالله انصاري) و الهدايه الي فرائض القلوب (بحيا ابن باقودا)
مستجاب الدعواتي سيد علي(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : دكتري
بررسي عرفاني تفسير قرآن بانو مجتهده اصفهاني
اعرابي جشوقاني طيبه(تاریخ دفاع: 1398/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جايگاه عقل نزد شيخ شهاب الدين يحيي سهروردي و مولوي
كشته گر فرزانه(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرات متقابل روح و جسم از ديدگاه فارابي و مولوي
قاسمي پور مرضيه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مجلس گويي در عرفان و تصوف اسلامي
مومن ابادي معصومه(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ويژگيهاي تصوف و عرفان اسلامي در قرن اول و دوم هجري
آقاعمو مريم(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش خيال در سلوك عرفاني در آثار مولوي
حسيني سيد حامد(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آراء و انديشه هاي فكري و عرفاني مكتب ديوبند
محمدي صفت عبدالوهاب(تاریخ دفاع: 1397/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي عرفان ابن عربي و ذن بوديسم از منظر د.ت سوزوكي.
شاه محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/12/25) ، مقطع : دكتري
بررسي جايگاه صحبت، آداب و احكام آن در متون نثر صوفيه تا پايان قرن هشتم
حاجي زاده بيشي فرشته(تاریخ دفاع: 1398/07/14) ، مقطع : دكتري
مقايسه ديدگاههاي ابن عربي و عزيزالدين نسفي در باب اولياء الهي
شيرين شهلا(تاریخ دفاع: 1396/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آثار و مقامات عرفاني حضرت علي (ع)
ميرسعيدي زينب(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيطان در عرفان اسلامي
كي شمس معصومه(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آرا و انديشه هاي عرفاني آيت ا.. علامه طهراني
بيگدلي علي(تاریخ دفاع: 1397/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گونه شناسي مكاتب تصوف و عرفان در قومس تا پايان قاجاريه
طحان ناساري منصوره(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اغلاط الصوفيه تا پايان قرن پنجم هجري قمري
زرگراني صديقه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابعاد و آثار عرفاني علامه حسن زاده آملي
اوبس منيژه(تاریخ دفاع: 1396/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آداب صوفيه از قرن اول تا پايان قرن هفتم هجري قمري
ميراحمدي پور حميده(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رابطه ميان عقل و عشق در آثار نجم الدين رازي و عزيزالدين نسفي (بر اساس مرصادالعباد و الانسان الكامل)
نظري علي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دين در عرفان ابن عربي
اسماعيلي نيا نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقدهاي فقهاي شيعه بر تصوف و عرفان اسلامي(پس از صفويه تا دوره معاصر)
سهيلي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : دكتري
تصحيح انتقادي و تحليل مقدمه و فصل اول از باب سوم جواهر الاسرارشيخ آذري اسفرايني
حسين آبادي رضا(تاریخ دفاع: 1397/12/22) ، مقطع : دكتري
عشق از منظر شيخ احمد غزالي(سوانح العشاق) و شيخ فخرالدين عراقي
سپهر مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليلي ب ماهيت واردات قلبي از ديدگاه روزبهان بقلي و ابن عربي
خادمي سميه(تاریخ دفاع: 1397/07/04) ، مقطع : دكتري
جريانات منتقد تصوف و عرفان در عصر صفوي
ترابيان طرقبه علي اكبر(تاریخ دفاع: 1397/07/04) ، مقطع : دكتري
بررسي آثار و ابعاد عرفاني سيد جلال الدين آشتياني
درويش مهناز(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مرگ از ديدگاه عارفان مسلمان تا پايان قرن هفتم
حاج زاده ليلي(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آثار و ابعاد عرفاني علامه طباطبايي
داودي مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مستحسنات در تصوف تا پايان قرن هفتم
احمدي طيبه(تاریخ دفاع: 1395/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نسبت تصوف و عرفان اسلامي (ديدگاهها)
حاجي ميرزائي ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مكتب عرفاي بغداد از قرن اول تا هفتم
جلاليان ربابه(تاریخ دفاع: 1395/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي مصباح الشريعه و مفتاح الحقيقه منسوب به امام جعفر صادق (ع) با منازل السائرين خواجه عبدا.. انصاري
پرنيخ زينب(تاریخ دفاع: 1395/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مهدويت در عرفان اسلامي تا پايان قرن هفتم هجري
سليماني كيخايي دهاقاني امنه(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطور فناي في و بقاي در عرفان اسلامي تا پايان قرن هفتم
فيروزي مريم سادات(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات توبه در عرفان اسلامي از قرن ششم تاكنون
نصرتي زهراء(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه عرفان و شريعت در عرفاي مسلمان تا پايان قرن هفتم
حسين زاده نعمان ثريا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحولات خوف و رجا در عرفان اسلامي تا پايان قرن هفتم هجري
ربانيان مريم(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير ولايت در عرفان اسلامي تا پايان قرن هفتم
يساقي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هبوط آدم از ديدگاه عرفان اسلامي (با تاكيد بر آراء احمد سمعاني)
وسمه مژگان(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آموزه هاي عرفاني در آثار امام سجاد (ع)
كوثري سارا(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير تطور تاريخي مفهوم توكل در عرفان اسلامي از آغاز تا سده هفتم هجري
شريفي پور نسيم(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شاخصه هاي مهم مكتب خراسان از ابتدا تا قرن هفتم هجري
حسيني سيدعلي(تاریخ دفاع: 1393/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عناصر عرفاني در حكايات قرآني (كهف با تاكيد بر تفاسير عرفاني)
نوروزي سارا(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جايگاه صمت و خاموشي در عرفان اسلامي از ابتدا تا قرن هفتم هجري
منصوري زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عرفان عملي (سير و سلوك) در قرآن مجيد
شاهچراغ سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي درونمايه هاي عرفاني در آثار شيخ صدوق
معصومي زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اسرار عرفاني حج در متون منثور عرفاني
سالخورده عباسعلي(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير توبه در عرفان و تصوف اسلامي (تا پايان قرن پنجم)
فدائي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيره، آثار و مقامات عرفاني امام حسين (ع)
مجيدي عسكر(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قبادي چقاحسيني برومند(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد دروني تصوف
رضايي محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ديدگاه عرفاني عرفاي معالي ( علامه شاه ابادي ) ( رشحات البحار ) و ملكي تبريزي ( اسرار الصلواه)
داغستاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1392/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سعادت از ديدگاه علامه محمد مهدي نراقي و ملا صدرا
ياد آفرين مريم(تاریخ دفاع: 1392/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبديل عناصر افاقي به عناصر انفسي در ثنايي عرفاني
فرزاد فرد سميرا سادات(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه آرا غزالي در احيا علوم الدين و فيض كاشاني در مهجه البضا در ربع عادات
شماخي نفيسه(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاويل در تفاسير ابن عربي و صدرالمتالهين شيرازي
مجيدي راد احمد(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي سماع و موسيقس عرفاني از ديدگاه ابوسعيد ابوالخير و مولوي رومي
محمدي شيرزاد(تاریخ دفاع: 1391/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي شك و ايمان ديني در آرائ آگوستين و امام غزالي
عرب صالحي نصرآبادي فاطمه سلطان(تاریخ دفاع: 1390/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي رويا از ديدگاه كاستاندا و شيخ علاءالدوله سمناني
كيكاوسي مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تفسير عرفاني منسوب به امام صادق
احمدپور عبدالله(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي درون مايه هاي اخلاقي در انديشه آ. كمپس
اديبي لاريجاني زينب(تاریخ دفاع: 1390/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ولايت از ديدگاه ابن عربي و سيد حيدر آملي
نوري محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سماع از ديدگاه دو عارف طوس
رضامنش رويا(تاریخ دفاع: 1390/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خاستگاه و علل اختلاف متكلمان مسلمان
زارع بنادكوكي طاهره(تاریخ دفاع: 1390/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي احياءالعلوم و محجه البيضاء در برخي از ابواب عرفاني
بتوارحيدرآبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي انسان شناسي عرفاني از نظر مولوي و اكهارت
علي پور دوگاهه اكرم(تاریخ دفاع: 1390/04/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفسیر و تأویل در سنّت اوّل عرفانی
تفسیر و تأویل در سنّت اوّل عرفانی
دانش خاک شناسی
دانش خاک شناسی
گنجینه ی معرفت گزیده روایات ،حکایات ، سخنان و اشعار
گنجینه ی معرفت گزیده روایات ،حکایات ، سخنان و اشعار
غزوات رسول خدا (ص)
غزوات رسول خدا (ص)
تجلی سیر و سلوک عرفانی در حج
تجلی سیر و سلوک عرفانی در حج
شرح حال،آثار و مقام عرفانی کمیل بن نخعی از اصحاب سر و خاص حضرت علی(ع)
شرح حال،آثار و مقام عرفانی کمیل بن نخعی از اصحاب سر و خاص حضرت علی(ع)
سیری در رساله الطیر ها و منطق الطیرهای فیلسوفان و عارفان
سیری در رساله الطیر ها و منطق الطیرهای فیلسوفان و عارفان
ضرب المثل های مردم سواد کوه
ضرب المثل های مردم سواد کوه
بستان العارفین
بستان العارفین
بررسی طریقت سهروردیه(مجری اول)
(2018-11-26)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
عرفان اسلامی (3)   (244 بار دانلود)
رشته : عرفان اسلامی , گرایش : عرفان اسلامی
عرفان اسلامی (2)   (835 بار دانلود)
رشته : عرفان اسلامی , گرایش : عرفان اسلامی
عرفان اسلامی (1)   (352 بار دانلود)
رشته : عرفان اسلامی
انسان شناسی عرفانی   (817 بار دانلود)
رشته : دکتری عرفان و تصوف , گرایش : عرفان و تصوف
وجودشناسی عرفانی   (724 بار دانلود)
رشته : عرفان و تصوف , گرایش : عرفان و تصوف
تفسیر و تأویل عرفانی   (413 بار دانلود)
رشته : عرفان و تصوف , گرایش : عرفان و تصوف
تشیع و تصوف   (887 بار دانلود)
رشته : دکتری عرفان و تصوف , گرایش : عرفان و تصوف

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-کیلومتر 3 جاده دامفان-پردیس شماره 1-دانشکده علوم انسانی
khayatian@semnan.ac.ir
(+98)02333654085

فرم تماس