قدرت الله خیاطیان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس عرفان اسلامی 2

سه‌شنبه 1399/01/19 – ساعت 14 تا 15:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/01/20 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/01/26 – ساعت 14 تا 15:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/01/27 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/02 – ساعت 13:30 تا 15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/03 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
دوشنبه 1399/02/08 – ساعت 17:30 تا 19 مشاهده کلاس ضبط‌شده 1
مشاهده کلاس ضبط‌شده 2
چهارشنبه 1399/02/10 ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/16 – ساعت 13:30 تا 15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/17 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
جمعه 1399/02/19 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
شنبه 1399/02/20 – ساعت 17:30 تا 19 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/23 – ساعت 13:30 تا 15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/24 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/02/30 – ساعت 13:30 تا 15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/31 – ساعت 09:50 تا 11:20 مشاهده کلاس ضبط‌شده
شنبه 1399/03/03 – ساعت 16 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/03/06 – ساعت 13:30 تا 15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/03/07 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده
سه‌شنبه 1399/03/13 – ساعت 14 تا 15:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهار‌شنبه 1399/03/14 – ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس‌های مجازی , بازدید:138 , تاریخ انتشار : 1399/02/01