قدرت الله خیاطیان

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

درس تشیّع و تصوّف

چهارشنبه 1399/01/06 ساعت 08:30 تا 10:00 مشاهده کلاس ضبط‌شده
پنج‌شنبه 1399/01/14 ساعت 08:30 تا 10:00 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/01/20 ساعت 17:30 تا 19:00 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/01/27 ساعت 17:30 تا 19:00 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/03 ساعت 17:45 تا 19:15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/10 ساعت 17:45 تا 19:15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/17 ساعت 17:45 تا 19:15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
چهارشنبه 1399/02/24 ساعت 17:45 تا 19:15 مشاهده کلاس ضبط‌شده
پنج‌شنبه 1399/03/01 ساعت 14 تا 15:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
پنج‌شنبه 1399/03/08 ساعت 16 تا 17:30 مشاهده کلاس ضبط‌شده
1399/03/16 ساعت 10:30 تا 12 مشاهده کلاس ضبط‌شده

 

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس‌های مجازی , بازدید:140 , تاریخ انتشار : 1399/02/01